Nalatenschapof testament

Met een testament bepaalt u tijdens uw leven wat u na uw overlijden aan wie nalaat. Het is ook mogelijk om een goed doel in uw testament op te nemen. Het opnemen van Stichting Samen in Actie in uw testament is een bijzondere manier waarop u ons kunt steunen.

U kunt op twee manieren nalaten; middels een erfstelling en een legaat. Een erfstelling is een procentueel deel of geheel van uw bezit. Bijvoorbeeld 20% van de opbrengst van het huis en inboedel. Een legaat is een vast omschreven deel uit de erfenis. Bijvoorbeeld een vast bedrag of een bepaald goed.

Uw nalatenschap 100% inzetbaar. Als iemand van u een erfstelling of legaat erft, wordt daarover belasting geheven. Dit heet successierechten. Stichting Samen in Actie hoeft echter geen belasting te betalen over een erfenis en is volledig vrijgesteld van successierecht. Daarmee is uw nalatenschap 100% inzetbaar.

Notaris

Een testament dient altijd te worden opgemaakt bij de notaris, anders is het niet rechtsgeldig. Dit kan bij uw eigen notaris, een notaris bij u in de buurt. Het opstellen of wijzigen van uw testament is geen dagelijkse bezigheid en er komen ongetwijfeld nog meer vragen bij u op. Neem hierover gerust contact met ons op!

Met uw steun aan onze projecten draagt u daadwerkelijk bij aan de verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare en achtergestelde groepen in Afrika. Stichting Samen in Actie garandeert dat iedere cent goed besteed wordt. Als sponsor krijgt u regelmatig bericht over de voortgang van onze projecten.

Samen voor een betere wereld!

Slider by webdesign