Africa Water (sanitatie) Forum

De tijd is afgebroken dat organisaties die bezighouden met water-en sanitatieprojecten (grote en kleine organisaties) in Afrika zich verenigen om hun kennis, ervaring en informatie te kunnen afwisselen.Op deze manier kunnen ze één stem laten horen en hun eigen plek creëren bij nationale internationale water- en sanitatieforums als gesprekpartners voor het vinden van oplossingen in het kader van:

 • veilig water
 • watermanagement
 • sanitatie
 • consequenties van klimaatverandering in Afrika.

Voor deze reden wordt een waterforum “Africa Water Forum” opgericht als het doel het organiseren van een stevig nationaal en internationaal Afrikaans water en sanitatienetwerk. De leden van dit forum zijn alleen organisaties, waterkennisinstituten, waterschappen die water (en sanitatie) activiteiten of projecten in Afrika uitvoeren of gaan uitvoeren. Stichting Samen in Actie als (initiatiefnemer) van dit forum zoekt leden, partners, adviseurs en sponsors van dit forum.

Doel van dit forum

 • Eén stem laten horen over waterbehoeften,sanitatie, watermanagement, klimaatverandering in Afrika
 • Bekend maken van water en sanitatieproblematiek in Afrika ( via, symposia, studiedagen, workshops en excursies enz.)
 • Samen waterprojecten indienen (of tenders) voor Afrikaanse landen
 • Samen proberen de oplossing vinden voor water, sanitatie en klimaatveranderingsproblemen in Afrika
 • Kennis, ervaring en informatie opbouwen en uitwisselen
 • Samen lobbyen en politieke beslissingen over water in Afrika beïnvloeden
 • Verstevigen van netwerken in watersector voor Afrikaanse waterpartners
 • Samen afstemmen van programma’s, activiteiten, projecten en kennisontwikkeling in Afrika.

Welke organisaties kunnen leden zijn?

  • Erkende en actieve organisaties (nationale en internationale) die een waterproject (en) in Afrika hebben uitgevoerd
  • Erkende en actieve organisaties in sanitatieprojecten in Afrika
  • Erkende organisaties die bezighouden met activiteiten in het kader van klimaatverandering in Afrika
  • Waterschappen en waterplatformen of water kennisinstituten

Aanmelden
Voor aanmelding (lid, adviseur, partners of sponsor) kunt u gebruiken van het bijgaand aanmeldingsformulierledenformulier. Voor meer informatie over dit forum? Graag e-mail sturen naar info@stichtingsa.nl of bel naar 0649902721.

 

Slider by webdesign