Piraterij Somalië, marineschepen bieden geen oplossing zonder armoedebestrijding

Gepubliceerd op 15 april 2009 door Elie Kabagema, Stichting Samen in Actie, Den Haag.

De kustwateren voor Somalië gelden als een van de meest gevaarlijke ter wereld. Voor de kust van Somalië patrouilleren al marineschepen uit onder meer de VS, Frankrijk, Rusland, India en Nederland, maar de piraten laten zich niet afschrikken. Binnen een week zijn 8 schepen door piraten gekaapt ondanks de aanwezigheid van veel marineschepen.

In het jaar 2008 zijn in de wateren voor de Somalische kust meer dan 75 schepen aangevallen. Het werkterrein van de piraten beslaat duizenden vierkante kilometers, van de Golf van Aden, bij de nauwe doorgang naar de Rode Zee, tot de Keniaanse kust aan de Indische Oceaan (Reportage, NRC,november 2008)

De aanpak waar de internationale gemeenschap op dit moment voor kiest is meer patrouilleren en meer oorlogschepen naar Somalië sturen. Is dit de beste oplossing? Het antwoord is ‘nee’ . De rijke landen gaan een oorlog beginnen die ze niet gaan winnen. Andrew Mwangura, de leider van het Oost-Afrikaanse zeeliedenprogramma, heeft in Nairobi voor een uitsluitend militaire oplossing voor het piratenprobleem voor de Somalische kust gewaarschuwd. "Oorlogsschepen bieden slechts een tijdelijke oplossing", zei hij.

Om de gijzelaars te bevrijden zijn er reddingacties begonnen waarbij piraten worden gedood. Als vergelding voor deze reddingsacties gaan de piraten wraakacties ondernemen tegen internationale schepen. “Somalische piraten hebben inmiddels wraak gezworen voor de reddingsactie van een Amerikaanse kapitein. De Fransen en Amerikanen krijgen nog spijt van deze moorden".(Sacha Koster, verslaggeefster Telegraaf, 12 april 2009). Wij moeten dus voorbereid zijn op het ergste.

De bemanningen (en hun familieleden) zijn bang om deze vaarroute af te leggen door de aangekondigde wraakacties van piraten. Wij, als internationale ontwikkelingsorganisatie, willen in dit artikel de oorzaken van de piraterij schetsen. Daarnaast willen we aanbevelingen doen voor oplossingen die de oorzaak van het probleem bestrijden in plaats van de gevolgen.

De oorzaak van piraterij en zijn invloed op de wereldeconomie

Het kapen van schepen is uiteindelijk het resultaat van het onvermogen van de internationale gemeenschap om de armoede en de politieke en sociale problemen van Somalië aan te pakken. Gezien de nog steeds groeiende armoede in Afrika en de grote hoeveelheden geld die er met piraterij te verdienen zijn vrezen wij dat dit fenomeen zich binnenkort naar andere landen zal verspreiden.

Diverse criminele organisaties zullen zich met piraterij gaan bezighouden wat tot een wereldwijd probleem zal leiden. Gezien de enorme inkomsten uit losgeld is het kapen inmiddels te vergelijken met andere criminele activiteiten zoals drugs,prostitutie en mensenhandel en dus een nieuwe ‘uitdaging’ voor de internationale gemeenschap.

In oktober 2008 werden tien bemanningsleden van een schip van de Franse Bourbon-groep Bourbon in de territoriale wateren van Kameroen ontvoerd door piraten. Het risico dat piraterij een groeiend probleem wordt is dus zeer groot. Om te kapen zijn immers alleen een groep uitzichtloze jongens, een kleine boot en wat wapens nodig!

Het kapen van handelsschepen heeft een versterkende invloed op de economische crisis en daarmee een negatief effect op de wereld economie. Het is dan ook de hoogste tijd om een oplossing te zoeken langs andere wegen dan marineschepen en intensieve patrouilles. Een echte oplossing van het probleem langs die weg is niet haalbaar. De piraten zullen immers hun actieradius blijven vergroten en steeds een nieuwe tactiek kiezen.

Nu al beschikken zij over moderne communicatietechnieken zoals draagbare GPS-ontvangers en dat zal alleen maar toenemen naarmate de piraten rijker worden. Het patrouilleren door diverse internationale oorlogsbodems is een dure operatie door de kosten van onderhoud, marinesalarissen en andere onkosten. En niemand weet hoe lang deze patrouilles nog nodig zijn.

Bovendien heeft de internationale gemeenschap geen oplossing voor het berechten van de gevangen genomen piraten. Het is onduidelijk in welk land ze berecht moeten worden of waar ze hun gevangenisstraf moeten uitzitten. Voor de piraten, voor een belangrijk deel jongens zonder toekomst uit gebieden met hongersnood, is het beter om in een Nederlandse gevangenis te komen dan te overlijden door honger of oorlog. Beschouwen we het gebied waar de piraten op dit moment opereren (meer dan 500 km van de kust) en de risico’s die ze lopen (gearresteerd of doodgeschoten worden door internationale marines) dan zie we dat piraterij veelal een wanhoopsdaad is.

Het is de vraag wie binnenkort de kosten van de patrouilleeroperaties zal dragen en wie er een einde aan de piraterij langs de Somalische en andere kusten maakt. Wellicht worden commerciële bedrijven (met name transportondernemingen) binnenkort gevraagd om mee te betalen aan de voortzetting van de patrouilles. Enkele transportondernemingen hebben al andere, duurdere vaarroutes gekozen, zoals die om Zuid Afrika heen.
Door deze alternatieve vaarroutes worden de transportkosten veel hoger en daarmee ook de vervoerde producten. De consument, die toch al veel last heeft van de economische crisis, is daarvan de dupe. Daarom moeten we kijken naar de oorzaken van de piraterij in Somalië. Piraterij is het resultaat van de armoede en burgeroorlogen in Somalië. De meeste piraten komen uit de kustgebieden van Somalië, waar de armoede het meest schrijnend is, aldus Mondiaal Nieuws, november 2008. Dit is het probleem dat in Somalië en andere Afrikaanse kustlanden aangepakt moet worden.

Praktische oplossing

Om doeltreffend tegen de piraterij op te treden, moeten de oorzaken van het geweld op zee aangepakt worden, zei Mwangura. Daartoe behoren naast armoede, politieke instabiliteit en onveiligheid in Somalië ook het probleem van de illegale visvangst en het dumpen van giftig afval voor de kust van het conflictgebied.

Somalië krijgt geen aandacht meer van de internationale gemeenschap na het vermoorden van Amerikaanse soldaten, 20 jaar geleden. De VS willen niets meer te maken hebben met Somalië, waardoor het land is vergeten door de internationale gemeenschap, uitgezonderd een paar moedige ontwikkelingsorganisaties die daar aanwezig zijn

Wij vinden dat de basis van de oplossing van het piratenprobleem is dat wij de Somalische problemen weer als onze problemen moeten beschouwen en politieke betrekkingen met dit land moeten aangaan, ongeacht de piraterij en conflicten in dit land. Democratie, en politieke stabiliteit moeten geen voorwaarden zijn om een land in nood te helpen.

Het is ook niet verstandig om hulp aan arme landen te stoppen vanwege religieze omstandigheden, corruptie of conflicten want de burgers worden daar het slachtoffer van en niet de machthebbers. Vaak is armoede juist de oorzaak van corruptie, oorlog, extremisme en politieke instabiliteit.

Juist deze ‘zieke’ landen moeten we assisteren zodat ‘ziektes’ als piraterij niet verspreid worden naar de buurlanden. Wij begrijpen dat het patrouilleren door marineschepen op dit moment nodig is, maar het moet gepaard gaan met armoedebestrijding in Somalië door met ontwikkelingshulp weer in vrede en opbouw in Somalië te investeren.

Overheden of ontwikkelingsorganisaties met angst of onwil om naar Somalië te gaan vergeten dat het westen vol zit met Somalische migranten die een rol kunnen en willen spelen in de wederopbouw van Somalië. Somalische migranten vormen immers netwerken in de vorm van stichtingen en verenigingen. Hetzelfde geldt voor veel andere Afrikaanse migranten.

Zij zouden goede partners kunnen zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling en stabiliteit van hun landen, en daarmee een praktische oplossing voor de piraterij te bieden. Laat kleine en grote projecten door deze organisaties uitvoeren en hen daarna op resultaten en prestaties beoordelen.

Laten wij allemaal (Afrikaanse migranten, ontwikkelingsorganisaties, overheden) denken aan een duurzame, op armoedebestrijding gerichte, oplossing voor piraterij en niet alleen aan de oorlogsbodems die slechts een tijdelijk antwoord bieden.

Gepubliceerd op 15 april 2009 door Elie Kabagema, Stichting Samen in Actie, Den Haag.

20 Responses to “Piraterij Somalië, marineschepen bieden geen oplossing zonder armoedebestrijding

 1. Holy Toledo, so glad I clikced on this site first!

 2. Such an ipmrevssie answer! You’ve beaten us all with that!

 3. A pleasingly rtaioanl answer. Good to hear from you.

 4. The aenwsr of an expert. Good to hear from you.

 5. Essays like this are so important to boradening people’s horizons.

 6. That’s way the bestest awsner so far!

 7. I am forever indebted to you for this infmoraiton.

 8. Kudos! What a neat way of thniknig about it.

 9. If information were secocr, this would be a goooooal!

 10. Great article but it didn’t have eervything-I didn’t find the kitchen sink!

 11. This forum needed sakhing up and you’ve just done that. Great post!

 12. How could any of this be bteter stated? It couldn’t.

 13. Back in school, I’m doing so much leraning.

 14. If information were soccer, this would be a gooooaol!

 15. Now we know who the snesilbe one is here. Great post!

 16. I cannot tell a lie, that really heepld.

 17. I wanted to spend a mnitue to thank you for this.

 18. Knwoeldge wants to be free, just like these articles!

 19. Cheers pal. I do appreciate the wiritng.

 20. I touhght I’d have to read a book for a discovery like this!

Slider by webdesign