Over ons

Stichting Samen in Actie is een organisatie die zonder geldelijk gewin werkt en zich inzet voor duurzame armoedebestrijding in Afrika en de hele wereld.

Wij vinden dat:

  •  de vrouw de motor is van elke verandering in elke maatschappij en het bestrijding van armoede is onmogelijk zonder de positie van vrouwen te verbeteren.
  • De voorziening van veilig en schoondrinkwater aan arme landen moet geen voorwaarden hebben. Het water is de eerste levensbehoefte en daarmee een basisvoorwaarde voor ontwikkeling.

Stichting Samen in Actie heeft als doel:

  • Informatie bieden aan ieder burger in Nederland over belangrijke maatschappelijke problemen en administratieve onderwerpen.
  • Armoede in ontwikkelingslanden bestrijden door het steunen van kwetsbare groepen (de jeugd, weeskinderen, vrouwen met meer accent op wezen en weduwen die te maken hebben met aids, oorlogen en conflicten).
  • Vrouwen in arme landen ondersteunen op het economisch en sociaal gebied en daarmee hun positie in de maatschappij versterken.

Stichting Samen in Actie werd opgericht op 28 februari 2008 door de heer Elie Kabagema met de overtuiging dat alleen samen bouwen wij een duurzame wereld!

Slider by webdesign