Beleidsplan Stichting Samen in Actie 2014-2019

 1. Registratie

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27314656 en bij de belastingdienst onder fiscaalnummer 8191.06.380

 1. Doelstelling

Stichting Samen in Actie heeft als doel:

 • Informatie bieden aan ieder burger in Nederland over belangrijke maatschappelijke problemen en administratieve onderwerpen.
 • Armoede in ontwikkelingslanden bestrijden door het steunen van kwetsbare groepen (de jeugd, weeskinderen, vrouwen met meer accent op wezen en weduwen die te maken hebben met aids, oorlogen en conflicten).
 • Vrouwen in arme landen ondersteunen op het economisch en sociaal gebied en daarmee hun positie in de maatschappij versterken.

3. Werkzaamheden die de stichting verricht:

 • De stichting ondersteunt met financiële middelen en advies projecten in Afrika die zich inzetten voor armoedebestrijding
 • Hiervoor werft de stichting gelden bij het publiek, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.
 • De stichting beheert een website en geeft jaarlijks minimaal een nieuwsbrief uit over deze activiteiten.
 1. Bestuur: Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden die vrijwilligers zijn.
 2. Beloning bestuurders:  bestuurders van Stichting Samen in Actie ontvangen geen beloning maar krijgen vergoeding van betaalde onkosten in verband met het uitvoeren van activiteiten van de stichting.
 3. Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo overgemaakt naar een organisatie voor goede doel uitgekozen door het bestuur.
 4. Statuten: de stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.
 5. Administratie

De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt: dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven, de aard en de omvang van gemaakte kosten,  de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling. Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd en goedgekeurd.

 1. Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een (spaar)rekening. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan.
 2. Manieren van geldwerven: De stichting verwerft gelden op twee verschillende manieren:
 • Ten eerste ontvangt de stichting regelmatig donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Daarnaast komen er regelmatig donaties binnen naar aanleiding van bedrijfsjubilea, bruiloften en verjaardagen.
 • Ten tweede worden er regelmatig inzamelingsacties gehouden zoals schoolwervingsacties en benefietoptredens.
 1. Kosten van werving van geld: De stichting is primair een fondswervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo klein mogelijk worden gehouden. De kosten van inzamelingsacties moeten zo klein mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding ligt per inzamelingsactie verschillend. Acties mogen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Slider by webdesign