Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.stichtingsa.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door:

Stichting Samen in Actie
Deimanstraat 43
2522 BC Den Haag

Inhoud
Stichting Samen in Actie besteed veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. In het geval dat hyperlinks tot stand worden gebracht met andere websites is Stichting Samen in Actie niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

Stichting Samen in Actie is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie.

Stichting Samen in Actie kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website zonder de gebruikers van de website hiervan op de hoogte te hoeven brengen. Stichting Samen in Actie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat doorgestuurd wordt en bewaard wordt op de harde schijf van uw computer.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stichting Samen in Actie of rechthoudende derden.

Privacy
Stichting Samen in Actie zal persoonlijke gegevens die ze via de website ontvangt, beschermen en vertrouwelijk gebruiken. Stichting Samen in Actie zal uw gegevens niet verkopen, verhuren of ruilen met andere organisaties.

Samen kunnen wij een betere wereld opbouwen!

 

Slider by webdesign