Partners

Om zijn projecten te kunnen verwezenlijken heeft de stichting de partnerschaap met diverse organisaties. Wij krijgen ook donaties van particulieren en bedrijven. Stichting Samen in Actie garandeert dat iedere cent goed besteed wordt. Sponsors krijgen regelmatig bericht over de voortgang van onze projecten.
—————————————————————————————————————————————-
HIVOS
HIVOS maakt geen grenzen aan mensen. Een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Daar wil Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, een bijdrage aan leveren. Samen met lokale maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden streeft Hivos naar een wereld waarin burgers – vrouwen en mannen – gelijke toegang hebben tot middelen en kansen voor ontwikkeling. Wij zijn HIVOS door wat wij geloven en doen!

www.hivos.nl
Raamweg 16
2596 HL Den Haag
Postbus 85565
2508 CG Den Haag
—————————————————————————————————————————————-
 
EUREKO ACHMEA FOUNDATION
De Eureko Achmea Foundation steunt projecten die een concrete bijdrage leveren aan het duurzaam verbeteren van de sociaal-economische leefomgeving van groepen hulpbehoevenden in Nederland en daarbuiten.

Eureko Achmea Foundation
Handelsweg 2
Postbus 866
3700 AW Zeist
www.eurekoachmeafoundation.nl
—————————————————————————————————————————————–
OXFAM NOVIB
Twee miljard mensen voeren dagelijks een harde strijd om uit de greep van de armoede te komen. Oxfam Novib zet zich in voor hen. Omdat wij geloven in het zelfdoen van mensen. Armoede is oplosbaar, zolang mensen maar de mogelijkheid krijgen om te werken aan een zelfstandig bestaan, het zélf te doen.

www.oxfamnovib.nl
Oxfam Novib
Mauritskade 9
Postbus 30919
2500 GX Den Haag
—————————————————————————————————————————————–
ASN BANK
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Daarom vinden wij bij de ASN Bank kinderarbeid, dierenleed, klimaat, mensenrechten en gentechnologie bijzonder belangrijke onderwerpen.

Postbus 30502
2500 JM Den Haag
www.asn.nl
—————————————————————————————————————————————–
STICHTING NOB

NOB is een kwaliteitsmerk voor Nederlands onderwijs in een internationale context. Onze medewerkers zetten zich in om migrerende Nederlandstalige kinderen onderwijs te bieden vanuit een internationaal perspectief om zo hun onderwijskansen te vergroten.

—————————————————————————————————————————————–
CORDAID

Cordaid streeft naar een wereld zonder onrecht en armoede, waarin iedereen meetelt. Met onze activiteiten willen we een betere toekomst voor mensen opbouwen. We kiezen hierbij voor een actieve samenwerking met lokale partnerorganisaties.

—————————————————————————————————————————————–
AQUAFORALL

Aqua for All is een stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de wereld. We treden op als connector om geld, middelen en deskundigheid uit de Nederlandse watersector te mobiliseren voor ontwikkelingssamenwerking, met een focus op drinkwater en sanitatie.

—————————————————————————————————————————————-

AKVO

Akvo creates open source web and mobile software, and builds networks of skilled partners that can change the way development aid is allocated and reported.

—————————————————————————————————————————————-

FILL

Dat staat voor hard werken. Maar "Het Westland" staat ook voor Fill Schoonmaakgroep. En? u raad het al, het personeel van Fill werkt ook hard, zodat de bedrijven waar zij geweest zijn er schoon uitzien én ook schoon zijn. Van binnen en van buiten. Van ramen tot toilet. Zij doen dat om de klanten tevreden te laten zijn én tevreden te laten blijven. Zij hebben allen de Westlandse mentaliteiten, werken naast hard ook nog eens met plezier. Nieuwe medewerkers worden hier dan ook op geselecteerd.

—————————————————————————————————————————————-

SEVA NETWORK

Seva is an ISO-certified international organisation for sustainable development. Seva’s strategy is to stimulate entrepreneurship among the poor and marginalized in developing countries. Seva facilitates Diaspora communities in the Netherlands who are interested in starting businesses in the countries of origin. ‘Seva’ means selfless service.
—————————————————————————————————————————————-

UNESCO-IHE

UNESCO-IHE carries out educational, research and capacity development activities that complement and reinforce each other in the broad fields of water engineering, water management, environment, sanitation, and governance. The donation of used computers to our Organization helps people especially children having access to PC and internet in Rwanda, Burundi and Ghana.

—————————————————————————————————————————————-

Staat u er niet bij?

Wij doen ons best om zo volledig mogelijk te zijn in alle organisaties die ons hebben ondersteund. Staat u er niet bij? Neem dan contact met ons op. Bel 06 49902721 of info@stichtingsa.nl 
You can make a difference!
Think about it and join us!

Slider by webdesign