Wat doet onze organisatie met uw bidrage?

Met uw geld doen wij aan de volgende activitiviteiten:

  • Wij bouwen samen met de lokale bevolking waterputten en beschermen waterbronnen.
  • Wij reparen niet meer functionerende waterpompen-en putten of waterbronnen.
  • Voorlichting over waterbeheer
  • Voorlichting over het belang van schoon water en een goede hygiëne om zo ziektes te voorkomen.

Samenwerking met lokale partners richt lokale watercomités op die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de watervoorziening, wat niet gedaan is in het verleden projecten van diverse ontwikkelingsorganisaties

Met uw steun aan onze projecten draagt u daadwerkelijk bij aan de verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare en achtergestelde groepen in Rwandese samenleving: Kinderen, jongeren,zieken, gehandicapten en kansarmen. Stichting Samen in Actie garandeert dat iedere cent goed besteed wordt. Als sponsor krijgt u regelmatig bericht over de voortgang van onze projecten.

Heeft u een opmerking of vraag over dit project neem dan contact met ons op: info@stichtingsa.nl

Voelt u zich aangesproken op dit project en wilt u mee helpen? Dan kunt uw een donatie op onze girorekening overmaken.

Slider by webdesign