Vrijwilligers in Nederland

Om de doelstelling van de Stichting te kunnen verwezenlijken is de inzet van vrijwilligers van heel groot belang en in feite zelfs onmisbaar want dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen de uitvoeringskosten van de Stichting relatief laag blijven.

Om de juiste vrijwilliger op de juiste plek te krijgen' probeert de Stichting bij een vacature voor een vrijwilligersfunctie zo duidelijk mogelijk aan te geven om welke werkzaamheden het gaat en over welke kwaliteiten een kandidaat moet beschikken om deze werkzaamheden goed te kunnen doen.

1. Redactionele medewerkers

Vrijwilligers in deze functie schrijven doelgroepgerichte teksten en maken, onder meer voor voorstellen aan bedrijven, korte maar wel informatieve en 'pakkende' beschrijvingen de stichtingsprojecten.

Vanzelfsprekend zijn schrijftalent en een uitstekende beheersing van het Nederlands voor deze functie onontbeerlijk. Een behoorlijke passieve kennis van het Engels en het Frans is eveneens onmisbaar. Voor belangstellenden graan neem contact met ons.

2. Collectanten en campagnevoerders

De Stichting Samen in Actie zoekt vrijwilligers die willen helpen met de komende landelijke collecte voor vrouwen en kinderen in armoede in landen Rwanda en Burundi. Een team van duizenden vrijwilligers zet zich in om tijdens die week zo veel mogelijk geld in te zamelen voor vrouwen en kinderenprojecten in Rwanda en Burundi.

Als collectant kunt u met een paar uur van uw tijd al een belangrijke bijdrage leveren. En als u wilt meehelpen bij de organisatie van de collecteweek, dan bent u welkom als organisator. Organisatoren zijn de spil van de collecte in hun eigen wijk of woonplaats. Zij werven collectanten en zorgen ervoor dat iedereen de benodigde materialen ontvangt.

Na afloop van de collecte zorgen de organisatoren voor een goede afronding. Ze tellen met de collectanten het geld en maken dat over bij de bank. Daarnaast heeft de organisator vaak contact met de lokale media om die op de hoogte te houden van de Stichting Samen in Actie collecte. Kortom: als organisatorzorgt u ervoor dat de collecte in uw wijk of woonplaats in goede banen wordt geleid.

Collectanten gaan tijdens de collecteweek op pad in hun eigen straat of wijk. Zij gaan langs de deuren om een bijdrage te vragen voor vrouwen en kinderen in armoede in Afrikaanse landen.

De benodigde materialen daarvoor krijgen zij van de plaatselijke organisator. De Stichting Samen in Actie geeft natuurlijk tips en aanwijzingen om de collecte tot een succes te maken. Als collectant kunt u dus met een paar uurtjes van uw tijd een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van de stichting.

Wilt u ook iets doen voor arme vrouwen en kinderen in Afrika? Dan bent u van harte welkom als collectant of als organisator in ons collecte-team. Klik hier om u aan te melden: info@stichtingsa.nl .

Samen kunnen een betere wereld opbouwen!

 

 

Slider by webdesign